Faste Medlemmer:
Søren Andersen
Kim Brostrøm
Lis Engel
Tine Rask Eriksen
Ege Arp Hansen
Signe Hougaard Hansen
Jette Isaksen
Tim Juel-Jacobsen
Tom Knudsen
Knud Larn
Arne Møller
Lis Pallesen
Grete Siegler
 
 
NYBRO-Legatudvalget:
Tine Rask Eriksen
Lis Engel
Jette Isaksen
Lis Pallesen

 
 
CMA Udvalget 2022: 
Tim Juel-Jacobsen (Censor)
Lis Pallesen (Censor)
Ege Arp-Hansen (Censor)
Tine Rask Eriksen (Censor)
 
Jette Isaksen (Mail ansvarlig, Folder & Katalog)
 
 
 
 
 
 

NYBROs motor

Galleriets indre ”motor”:
 
Galleri Nybro drives i praksis af nedsatte ”udvalg” og af beslutninger truffet på de månedlige medlemsmøder. Større beslutninger kan vedtages/bekræftes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen er det formelle ledende led i NYBRO-fællesskabet. Da NYBRO ledes – så vidt muligt – kollektivt via medlemsmødebeslutningerne, gennem udvalgene, og via generalforsamlingsbeslutninger, er det kun i tvivlstilfælde at bestyrelsen kommer beslutningsmæssigt på banen. Bestyrelsen er også det repræsenterende led for NYBRO-fællesskabet og vil – gennem formand/næstformand – repræsentere NYBRO udadtil.
 
Udstillingskoordinator:
Tildelingen af medlemmernes egne udstillinger sker pba ønsker fra hvert enkelt medlem, som udstillingskoordinatoren derefter tildeler ud fra (så vidt muligt). 
 
Webmaster:
Webmaster sikrer at informationer på hjemmesiden holdes opdateret, fra hvem der er medlemmer af hvilke udvalg og  til omtaler af de aktuelle udstillinger. 

Optageudvalget:
Optageudvalget tager sig af alle ansøgninger om medlemskab af galleriet. Fra første kontakt til endelig beslutning om evt. optagelse. Deres beslutninger om evt. optagelse meddeles på de månedlige medlemsmøder. 

Legatudvalget:
Legatudvalget uddeler det årlige NYBRO-legat – en gratis udstilling i galleri Nybro om foråret. 

Husudvalget:
Husudvalget tager sig af NYBROs lokaler, vedligehold, lyssætning, etc. 
 
Facebook & Instagram Redaktør:
Den ansvarlige styrer kommunikationen på vores sociale profiler, sikrer at der er "liv" på sidernei døde perioder, samt sikrer omtaler af aktuelle og kommende udstillinger.

CMA Udvalget:
CMA udvalget forestår den årlige miniatureudstilling i Galleri NYBRO, fra Open Call folder og katalog, over indsendelse og censurering, ophængning. presse & fernisering, til udlevering/fremsendelse, og afregning med kunstnerne. Selve pasningen af CMA udstillingen fordeles blandt alle NYBROs faste medlemmer. 

Medlemsmøder:
Herudover afholdes der et månedligt medlemsmøde i galleriet hver den anden onsdag i måneden kl. 19-21. Her orienterer udvalgene om evt. nyt, kassereren giver en økonomisk status og forslag diskuteres og vedtages blandt de fremmødte (simpelt flertal). Herefter er der almindelig hygge og erfaringsudveksling.
 
 
 
Siden er opdateret 01.09.2021
 
Bestyrelse: 
Knud Larn (formand)
Tine Rask Eriksen (Næstformand)
Grete Siegler (Kasserer)
Søren Andersen
Tim Juel-Jacobsen
 
 
Bestyrelsessupleanter:
Ege Arp-Hansen
Tom Knudsen
 
 
Revisorer:
Arne Møller
Lis Pallesen
 
 
Webmaster:
Jette Isaksen
 
 
 
Facebook & Instragram redaktør:
Ege Arp-Hansen

 
 
Udstillingskoordinator: 
Knud Larn
 
 
 
Optageudvalget: 
Knud Larn (tovholder)
Signe Hougaard
Tim Juel-Jacobsen
Lis Engel
 
 
 
Husudvalget: 
Arne Møller
Ege Arp-Hansen
Tom Knudsen