NYBRO-Legatudvalget:

Tine Rask Eriksen
Lis Engel
Jette Isaksen
Lis Pallesen
Yvonne Erbs
 
 
 
CMA Udvalget:
 
Tim Juel-Jacobsen (Censor)
Yvonne Erbs (Censor)
Lis Pallesen (Censor)
 
Knud Larn (koordinator)

NYBROs motor

Galleriets indre ”motor”:
 
Galleri Nybro drives i praksis af nedsatte ”udvalg” og af beslutninger truffet på de månedlige medlemsmøder. Større beslutninger kan vedtages/bekræftes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen er det formelle ledende led i NYBRO-fællesskabet. Da NYBRO ledes – så vidt muligt – kollektivt via medlemsmødebeslutningerne, gennem udvalgene, og via generalforsamlingsbeslutninger, er det kun i tvivlstilfælde at bestyrelsen kommer beslutningsmæssigt på banen. Bestyrelsen er også det repræsenterende led for NYBRO-fællesskabet og vil – gennem formand/næstformand – repræsentere NYBRO udadtil.

Optageudvalget:
Optageudvalget tager sig af alle ansøgninger om medlemskab og gæsteudstillinger i galleriet. Fra første kontakt til endelig beslutning om evt. optagelse. Deres beslutninger om evt. optagelse meddeles på de månedlige medlemsmøder. 

Legatudvalget:
Legatudvalget uddeler det årlige NYBRO-legat på den årlige KE (Kunstneres Efterårsudstilling) – en gratis udstilling i galleri Nybro om foråret. 

Husudvalget:
Husudvalget tager sig af NYBROs lokaler, vedligehold, lyssætning, etc. 

CMA Udvalget:
CMA udvalget forestår den årlige miniatureudstilling i Galleri NYBRO, fra Open Call folder og katalog, over indsendelse og censurering, ophængning. presse & fernisering, til udlevering/fremsendelse, og afregning med kunstnerne. 

Medlemsmøder:
Herudover afholdes der et månedligt medlemsmøde i galleriet hver den anden onsdag i måneden kl. 19-21. Her orienterer udvalgene om evt. nyt, kassereren giver en økonomisk status og forslag diskuteres og vedtages blandt de fremmødte (simpelt flertal). Herefter er der almindelig hygge og erfaringsudveksling.
 
Bestyrelse:
 
Knud Larn (formand)
Tine Rask Eriksen (Næstformand)
Grete Siegler (Kasserer)
Søren Andersen
Tim Juel-Jacobsen
 
 
 
 
Optageudvalget:
 
Knud Larn (tovholder)
Signe Hougaard
Tim Juel-Jacobsen
Lis Engel
Grete Siegler
 
 
Husudvalget:
 
Arne Møller
Ege Arp-Hansen
Tom Knudsen