Faste Medlemmer:
Anne Stockholm 
Kim Brostrøm
Lis Engel
Tine Rask Eriksen
Ege Arp Hansen
Signe Hougaard Hansen
Jette Isaksen
Tim Juel-Jacobsen
Tom Knudsen
Knud Larn
Arne Møller
Grete Siegler
Sanne Steen
Benedicte Chegaray
Kathrine Vale
Marianne Lykkeberg
Katarina Nielsen
Stine Reintoft
 
 
 
CMA Udvalget 2023: 
Katarina Nielsen (Censor)
Benedicte Chegaray (Censor)
Anne Stockholm (Censor)
 
Jette Isaksen (Mail ansvarlig, Folder & Katalog)
 
 
 
 
 
 

NYBROs motor

Galleriets indre ”motor”:
 
Galleri Nybro drives i praksis af nedsatte ”udvalg” og af beslutninger truffet på de månedlige medlemsmøder. Større beslutninger kan vedtages/bekræftes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen er det formelle ledende led i NYBRO-fællesskabet. Da NYBRO ledes – så vidt muligt – kollektivt via medlemsmødebeslutningerne, gennem udvalgene, og via generalforsamlingsbeslutninger, er det kun i tvivlstilfælde at bestyrelsen kommer beslutningsmæssigt på banen. Bestyrelsen er også det repræsenterende led for NYBRO-fællesskabet og vil – gennem formand/næstformand – repræsentere NYBRO udadtil.
 
Udstillingskoordinator:
Tildelingen af medlemmernes egne udstillinger sker pba ønsker fra hvert enkelt medlem, som udstillingskoordinatoren derefter tildeler ud fra (så vidt muligt). 
 
Webmaster:
Webmaster sikrer at informationer på hjemmesiden og sociale medier holdes opdateret, fra hvem der er medlemmer af hvilke udvalg og til omtaler af de aktuelle udstillinger. 

Optageudvalget:
Optageudvalget tager sig af alle ansøgninger om medlemskab af galleriet. Fra første kontakt til endelig beslutning om evt. optagelse. Deres beslutninger om evt. optagelse meddeles på de månedlige medlemsmøder. 

Husudvalget:
Husudvalget tager sig af NYBROs lokaler, vedligehold, lyssætning, etc. 
 
Facebook & Instagram Redaktør:
Den ansvarlige styrer kommunikationen på vores sociale profiler, sikrer at der er "liv" på sidernei døde perioder, samt sikrer omtaler af aktuelle og kommende udstillinger.

CMA Udvalget:
CMA udvalget forestår den årlige miniatureudstilling i Galleri NYBRO, fra Open Call folder og katalog, over indsendelse og censurering, ophængning. presse & fernisering, til udlevering/fremsendelse, og afregning med kunstnerne. Selve pasningen af CMA udstillingen fordeles blandt alle NYBROs faste medlemmer. 

Medlemsmøder:
Herudover afholdes der et månedligt medlemsmøde i galleriet hver den anden onsdag i måneden kl. 19-21. Her orienterer udvalgene om evt. nyt, kassereren giver en økonomisk status og forslag diskuteres og vedtages blandt de fremmødte (simpelt flertal). Herefter er der almindelig hygge og erfaringsudveksling.
 
 
 
Siden er opdateret 20.03.2023
 
Bestyrelse: 
Knud Larn (formand)
Sanne Steen (Næstformand)
Grete Siegler (Kasserer)
Tim Juel-Jacobsen
Lis Engel 
 
Bestyrelsessupleanter:
Marianne Lykkeberg
Katarina Nielsen
  
Revisorer:
Arne Møller
Tim Juel-Jacobsen
 
Revisorsuppleanter:
Kathrine Vale
Tine Rask Eriksen
 
 
Webmaster:
Jette Isaksen
 
Instragram redaktør:
Ege Arp-Hansen
 
Facebook Redaktør:
Stine Reintoft

Udstillingskoordinator: 
Knud Larn
 
Optageudvalget: 
Grete Siegler (tovholder)
Kathrine Vale
Marianne Lykkeberg
Lis Engel,
Sanne Steen
Signe Hougaard
Stine Reintoft
 
 
Husudvalget: 
Arne Møller
Ege Arp-Hansen
Anne Stockholm