Faste Medlemmer:
Kim Broström
Lis Engel
Tine Rask Eriksen
Ege Arp Hansen
Signe Hougaard Hansen
Jette Isaksen
Tim Juel-Jacobsen
Knud Larn
Arne Møller
Grete Siegler
Sanne Steen
Kathrine Vale
Marianne Lykkeberg
Katarina Nielsen
Stine Reintoft
Hjørdis Lorenzen
Jonas Friis
Christian Ulrik Schmidt
 
 
 
CMA2025: 
Katarina Nielsen (censor)
Tine Rask Eriksen (censor)
Hjørdis Lorenzen (censor)
 
Jette Isaksen
(koordinator, folder & katalog)
 
 
 
 
 
 

NYBROs motor

Galleriets indre ”motor”:
 
Galleri Nybro drives i praksis af nedsatte ”udvalg” og af beslutninger truffet på de månedlige medlemsmøder. Større beslutninger kan vedtages/bekræftes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen er det formelle ledende led i NYBRO-fællesskabet. Da NYBRO ledes – så vidt muligt – kollektivt via medlemsmødebeslutningerne, gennem udvalgene, og via generalforsamlingsbeslutninger, er det kun i tvivlstilfælde at bestyrelsen kommer beslutningsmæssigt på banen. Bestyrelsen er også det repræsenterende led for NYBRO-fællesskabet og vil – gennem formand/næstformand – repræsentere NYBRO udadtil.
 
Udstillingskoordinator:
Tildelingen af medlemmernes egne udstillinger sker pba ønsker fra hvert enkelt medlem, som udstillingskoordinatoren derefter tildeler ud fra (så vidt muligt). 
 
Webmaster:
Webmaster sikrer at informationer på hjemmesiden holdes opdateret, fra hvem der er medlemmer af hvilke udvalg og til omtaler af de aktuelle udstillinger. 

Optageudvalget:
Optageudvalget tager sig af alle ansøgninger om medlemskab af galleriet. Fra første kontakt til endelig beslutning om evt. optagelse. Deres beslutninger om evt. optagelse meddeles på de månedlige medlemsmøder. 

Husudvalget:
Husudvalget tager sig af NYBROs lokaler, vedligehold, lyssætning, etc. 
 
Facebook & Instagram Redaktør:
Den ansvarlige styrer kommunikationen på vores sociale profiler, sikrer at der er "liv" på sidernei døde perioder, samt sikrer omtaler af aktuelle og kommende udstillinger.

CMA Udvalget:
CMA udvalget forestår den årlige miniatureudstilling i Galleri NYBRO, fra Open Call folder og katalog, over indsendelse og censurering, ophængning. presse & fernisering, til udlevering/fremsendelse, og afregning med kunstnerne. Selve pasningen af CMA udstillingen fordeles blandt alle NYBROs faste medlemmer. 

Medlemsmøder:
Herudover afholdes der et månedligt medlemsmøde i galleriet hver den anden onsdag i måneden kl. 19-21. Her orienterer udvalgene om evt. nyt, kassereren giver en økonomisk status og forslag diskuteres og vedtages blandt de fremmødte (simpelt flertal). Herefter er der almindelig hygge og erfaringsudveksling.
 
 
 
Siden er opdateret 02.10.2023
 
Bestyrelse: 
Knud Larn (formand; på valg 2024
Grete Siegler (Kasserer, på valg 2024)
Tim Juel-Jacobsen (på valg 2025)
Lis Engel (på valg 2025)
Marianne Lykkeberg (på valg 2024, indtrådt på Sannes plads)
 
Bestyrelsessupleant:
Katarina Nielsen (på valg 2024)
  
Revisorer:
Arne Møller (på valg 2024)
Tim Juel-Jacobsen (på valg 2024)
 
Revisorsuppleanter:
Kathrine Vale (på valg 2024)
Tine Rask Eriksen (på valg 2024)
 
Webmaster:
Jette Isaksen 
 
Instragram & Facebook redaktører:
Ege Arp-Hansen 
Stine Reintoft
 
Udstillingskoordinator: 
Knud Larn 
 
Optageudvalget: 
Grete Siegler (tovholder)
Kathrine Vale
Ege Arp-Hansen
Sanne Steen
Signe Hougaard
 
  
Husudvalget: 
Arne Møller
Ege Arp-Hansen