MEDLEMSKAB

 

Vi er interesseret i at have flest mulige stilretninger og materialer repræsenteret i sammenslutningen. Derfor søger vi altid efter nye spændende medlemmer!

 

Som medlem af kunstnersammenslutningen NYBRO får du:

- ret til en solo udstilling hvert år i galleriet

- mulighed for at deltage i NYBROs fællesudstillinger

- adgang til de månedlige medlemsmøder i galleriet

- del i de fælles opbyggede erfaringer i sammenslutningen


Udstillingsperioderne fordeles hvert år i februar, efter at alle har haft mulighed for at indsende ønsker om 3 perioder i prioriteret orden for det påfølgende år. (Deadline er normalt 1. februar). Derudover har vi de sidste år haft fællesudstillinger i bl.a. Annaborg, Langes Magasin og Brøndsalen, i galleriet ved juletid mm.

 

Det er imidlertid også af betydning, at medlemmerne i et vist omfang optræder samlet udadtil. Vi skal lære at trække på hinandens erfaringer og kontakter. Det er væsentligt, at alle bidrager til det sociale fællesskab, tropper op til møder og efter evne hjælper til ved udførslen af de praktiske opgaver, der hører med til at drive et galleri.


Hvis du er interesseret i medlemskab, kan du enten sende dit materiale til nedenstående kontaktperson fra optagelsesudvalget. Oftest vil næste led i optagelsen være, at vi beder dig komme ind på et møde og vise nogle af dine værker frem, fortæller hvem du er og hvad du vil med din kunst

Kontaktperson :


Grete Siegler

Send en mail med alt matriale /links til artistroom@hotmail.com mrk NYBRO medlem